Hvorfor slægtsforske

Slægtsforskning er en måde at opleve sin families historie på, men det er også en indgang til lokal historie. Rejsen ind i historien begynder med dig selv. Genealogi – eller slægtsforskning – handler om at finde frem til sine aner og derefter at finde oplysninger, som kan tegne et billede af deres liv og færden. Eftersom alle har en slægt kan alle lave slægtsforskning. Den person, som placeres “i roden” af anetavlen kaldes probanden. Når anetavlen er ved at være på plads, i hvert fald for et par generationer, vil mange begynde at interessere sig for at komme lidt dybere ned i slægts historien. For hvad var det egentlig for nogle levevilkår dine aner havde? Hvad var det for et lokalsamfund de var en del af? Hvordan blev deres liv påvirket af eksempel vis krige, industrialisering m.m.? Og hvis du – som de fleste – har ind- og udvandrere i slægten, vil du så ikke vide mere om, hvorfor de rejste ud, hvilken verden de kom til eller rejste fra? God arbejdslyst